U bent hier

Nieuwsberichten

Foto mensen met mondkapjes in China

Update: coronavirus (COVID-19)

27 februari, 2020

Het aantal ziektegevallen door een infectie met het nieuwe coronavirus, SARS-CoV-2 (COVID-19), neemt nog steeds toe. Ook in Nederland zijn de eerste ziektegevallen inmiddels bevestigd. De casusdefinitie van een 'verdacht geval' wordt regelmatig bijgesteld op basis van de nieuwste inzichten.
directeur Dominique Vijverberg en namens NHG tekende clusterhoofd Praktijk, Kwaliteit en Innovatie Desirée Beaujean de samenwerkingsovereenkomst

Voortzetten GGZ-patiënteninformatie op Thuisarts.nl

21 februari, 2020

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Alliantie Kwaliteit Geestelijke Gezondheidszorg (Akwa GGZ) zijn een structurele samenwerking gestart. Al sinds 2017 is Thuisarts.nl uitgebreid met patiënteninformatie over de meest voorkomende psychische aandoeningen.
Foto van vaccinatie

Pneumokokkenvaccinatie: overzicht belangrijke data

20 februari, 2020

Het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV) start in oktober 2020. De voorbereidingen zijn in volle gang, waarbij het NHG zich samen met de LHV, de SNPG en het RIVM inzet om huisartsen bij de invoering hiervan zoveel mogelijk te ondersteunen. We zetten een aantal belangrijke aandachtspunten op een rij, zodat u weet wat u kunt verwachten.
Foto van installatie zonnepanelen op dak

Onderzoek verduurzaming eerstelijnszorg

13 februari, 2020

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzoekt hoe het de eerstelijnszorg makkelijker kan worden gemaakt om bij te dragen aan de Nederlandse duurzaamheidsdoelstellingen op het gebied van milieu en klimaat. Wat vindt u van de motivatie, mogelijkheden en beperkingen om te verduurzamen in en rondom de huisartsenpraktijk?
Foto van ineengestrengelde handen

Palliatieve zorg in de huisartsenzorg – geef uw mening

13 februari, 2020

Passende zorg in de laatste levensfase. Wat betekent dat? En welke rol is hier weggelegd voor de huisartsenzorg? Vertegenwoordigers van NHG, LHV, InEen en kaderhuisartsen Palliatieve zorg ontwikkelden een conceptvisie Palliatieve zorg in de huisartsenzorg. Hoe kijkt u tegen dit onderwerp aan?
Foto bewegingstest knie

NHG-Standaard Traumatische knieklachten herzien

4 februari, 2020

De NHG-Standaard Traumatische knieklachten is herzien. In deze herziening staat een afwachtend beleid centraal. Een van de belangrijkste wijzigingen is dat de huisarts kan overwegen het lichamelijk onderzoek uit te breiden met specifieke bewegingstesten om een indruk te krijgen van de mate van (in)stabiliteit van de knie. Daarnaast is een belangrijke kernboodschap dat een MRI als aanvullend onderzoek in de eerste lijn niet aanbevolen wordt.
Foto van publicatie Highlights 2019

Hoogtepunten NHG in 2019

24 januari, 2020

In een oogopslag zien wat de hoogtepunten van het NHG waren in 2019? Dat kan met de NHG-Highlights. Dit jaarverslag in vogelvlucht geeft een overzicht van de belangrijkste activiteiten uit de strategische en tactische programma’s uit het meerjarendocument ‘Route 2022’.
Foto van tweegesprek

Huisartsen: 'Betere bereikbaarheid en toegang ggz nodig.'

24 januari, 2020

Huisartsen zien in hun dagelijkse praktijk de gevolgen van de wachttijden in de ggz. Ook ervaren ze dat er nog veel verbeterd moet worden in de afstemming tussen ggz en huisartsenzorg. In aanloop naar een debat in de Tweede Kamer op 29 januari, hebben LHV, InEen en NHG hun zorgen hierover geuit in een brief aan de Kamerleden.
Foto van fietsende huisarts

Meer ruimte om te voldoen aan herregistratie-eisen huisartsen

23 januari, 2020

Het Kaderbesluit College Geneeskundig Specialismen (CGS) is op 1 januari 2020 in werking getreden voor alle geneeskundig specialisten. In het specifieke Besluit huisartsgeneeskunde gaan ook enkele herregistratie-eisen veranderen, waarmee de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) nog moet instemmen.

Kaderhuisartsen, expertgroepen en NHG: hoe zit het precies?

13 januari, 2020

Diverse kaderopleidingen, ruim 650 kaderhuisartsen, 12 expertgroepen én het NHG. Allemaal belangrijke stakeholders in ons vakgebied. Maar hoe verhouden deze zich tot elkaar? Hoe werken ze samen? Wat zijn de verschillen? Wat levert dat op voor de huisartsgeneeskundige zorg?

Gereviseerde standaard CVRM beschikbaar in NHGDoc

8 januari, 2020

Het gereviseerde domein Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM), gebaseerd op de laatste herziening van de NHG-Standaard, is nu beschikbaar in NHGDoc.

Eigen risico vervalt bij stoppen-met-rokenprogramma’s

8 januari, 2020

Vanaf 1 januari 2020 betalen patiënten geen eigen risico meer wanneer ze een stoppen-met-rokenprogramma volgen vanuit de eerstelijnszorg. Hieronder wordt ook de Generalistische Basis GGZ verstaan. Zorgverzekeraars hebben ervoor gekozen deze zorg, die vanuit de basisverzekering wordt vergoed, vrij te stellen van het eigen risico.
Foto voorkant Onderzoeksagenda

Subsidieoproep: projectideeën onderzoeksvragen

7 januari, 2020

ZonMw roept huisartsen en huisartsonderzoekers op om projectideeën in te dienen die antwoord geven op de geprioriteerde onderzoeksvragen uit de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde. Dat kan tot uiterlijk 4 februari 2020. Gehonoreerde projecten komen vervolgens in aanmerking voor een subsidie.
Henriëtte van der Horst

Henriëtte van der Horst nieuwe voorzitter Raad van Toezicht

20 december, 2019

Op 12 december is prof. dr. H.E. (Henriëtte) van der Horst door de Algemene Ledenvergadering benoemd tot nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Zij volgt hiermee Bart Berden op, die vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn van 8 jaar afscheid heeft genomen.
Henriëtte van der Horst en Henk Schers

Jaarplan 2020 en benoeming nieuwe voorzitters tijdens ALV

20 december, 2019

Op donderdag 12 december 2019 vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats in Utrecht. Hoofdpunten op de agenda waren het jaarplan en de begroting voor 2020 en de voordrachten voor de Raad van Toezicht en de Verenigingsraad.