U bent hier

Nieuwsberichten

Werkafspraken wisselen longinhalatiemedicatie vertraagd

26 januari, 2023

Eind 2022 is er overeenstemming bereikt over werkafspraken over voor verantwoord wisselen van inhalatiemedicatie. Hierbij waren het NHG, de LHV, NVALT, KNMP, Longfonds en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) betrokken. Helaas is de publicatie van de werkafspraken vertraagd, omdat ZN er nog niet unaniem mee kan instemmen.

Uitbreiding meldingsplicht iGAS & antibioticaprofylaxe contacten

26 januari, 2023

Vanwege de aanhoudend verhoogde incidentie van invasieve infecties door groep A streptokokken, wordt per direct de meldingsplicht B2 en het bijbehorende (profylaxe)beleid voor contacten van patiënten met invasieve groep A-streptokokken (iGAS)-ziekte verruimd naar alle vormen van invasieve GAS-infecties.

Brandbrief aan minister Kuipers over geneesmiddeltekorten

19 januari, 2023

Artsen en apothekers maken zich ernstig zorgen over de farmaceutische zorg aan de patiënt door het oplopend aantal geneesmiddeltekorten. In enkele gevallen heeft een tekort al geleid tot schrijnende situaties. Met een brief aan minister Kuipers willen NHG, LHV, Federatie Medisch Specialisten, Patiëntenfederatie Nederland en de NVZA de gezamenlijke zorgen adresseren.

Overgangsregeling ‘EIF’ definitief

17 januari, 2023

De tijdelijke overgangsregeling van de herregistratie-eis Evaluatie individueel functioneren (EIF) is door NHG en LHV omgezet in een permanente regeling. Dit betekent dat ook huisartsen met een herregistratiedatum op of na 1 januari 2024 de keuze hebben uit het deelnemen aan het visitatieprogramma of een erkende praktijkcertificering.

Uitspraak rechter hoger beroep ivermectine

23 december, 2022

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft uitspraak gedaan in het hoger beroep van Algemene Nederlandse Burger Belangenvereniging (ANBB) tegen het NHG. De rechtbank oordeelde dat de vorderingen van ANBB c.s. opnieuw zijn afgewezen. De ANBB wilde met het hoger beroep via de rechter afdwingen dat ivermectine (off-label) als behandeloptie tegen COVID-19 in de richtlijnen van het NHG zou worden opgenomen.

Update preferentiebeleid hormoonspiraaltjes

21 december, 2022

Het NHG en de LHV hebben bij VGZ de bezwaren tegen het preferentiebeleid op hormoonspiraaltjes met levonorgestrel 52 mg onder de aandacht gebracht. VGZ heeft besloten om eerst in een pilot te onderzoeken welke scholing huisartsen nodig hebben om vertrouwd te raken met de Levosert en hoe het werken met de Levosert verloopt in de praktijk. Tot die tijd mogen huisartsen zelf besluiten welk merk hormoonspiraal ze plaatsen. VGZ houdt NHG en LHV op de hoogte van het verloop van de pilot.

LESA Laboratoriumdiagnostiek geactualiseerd op onderdeel Overgevoeligheid

20 december, 2022

De LESA ‘Laboratoriumdiagnostiek’ is geactualiseerd. Bij kinderen met een vermoeden op astma wordt geen standaardonderzoek op inhalatieallergenen meer geadviseerd.

Inhaalcampagne vaccinatie tegen HPV in 2023

20 december, 2022

Momenteel is het RIVM een inhaalvaccinatiecampagne tegen Humaan Papillomavirus (HPV) voor tieners en jongvolwassenen aan het voorbereiden. Begin 2023 worden hiervoor de uitnodigingen verstuurd, de vaccinaties worden gegeven door de GGD.

Aangepast inzet- en testbeleid zorgmedewerkers COVID-19

20 december, 2022

De najaarsgolf van COVID-19 loopt ten einde. De incidentie van respiratoire klachten is tegelijkertijd in het algemeen hoog en zorgt ook voor ziektelast onder zorgmedewerkers. Daarom is het inzet- en testbeleid voor zorgmedewerkers met respiratoire klachten aangepast.

Aandacht voor overloopblaas in de NHG-Standaard Mictieklachten bij mannen

20 december, 2022

De herziene standaard besteedt aandacht aan diagnostiek en beleid bij een overloopblaas. Een overloopblaas wordt vaak niet herkend omdat klachten langzaam ontstaan en vaak niet heel ernstig zijn. Dit kan leiden tot hydronefrose en nierfunctieverlies. Bij de behandeling van aspecifieke mictieklachten blijft het advies terughoudend te zijn met medicatie, vanwege beperkte effectiviteit en potentiële bijwerkingen.

Aanhoudend verhoogde incidentie invasieve infecties groep A streptokokken

15 december, 2022

Sinds maart 2022 worden meer invasieve infecties met groep A streptokokken (iGAS) gemeld dan in voorgaande jaren. Een verhoogde incidentie van deze infecties werd bij alle leeftijden gezien (kinderen, alsmede volwassenen) en houdt nog steeds aan bij jonge kinderen (0-5 jaar).

Motiveer mensen rookvrij te worden

13 december, 2022

Een nieuw jaar betekent voor veel mensen een nieuwe start. Vaak hebben mensen die roken het goede voornemen om in het nieuwe jaar te stoppen. De landelijke campagne PUUR rookvrij is daarom vanaf 12 december weer te zien op websites en social media.

Nieuw meerjarenbeleidsplan NHG

8 december, 2022

Al 65 jaar zet het NHG zich in voor kwalitatief hoogstaande en wetenschappelijk onderbouwde huisartsenzorg. Deze rol willen we borgen voor de toekomst. De richting die we volgen en de belangrijke thema’s waarlangs we werken stellen we vast in een nieuw meerjarenbeleidsplan voor de periode 2023-2027.

App NHG-Formularium compleet vernieuwd

8 december, 2022

NHG Rx biedt het NHG-Formularium op de smartphone. De app bevat dezelfde inhoud als het elektronisch voorschrijfsysteem Prescriptor, beschikbaar in veel HIS’en. De app is vernieuwd en werkt nog makkelijker.

Monkeypox: aanpassing naamgeving en meldplicht

7 december, 2022

Op 28 november heeft de WHO aangegeven de voorkeur te geven aan ‘mpox’ in plaats van monkeypox. Het NHG volgt (evenals het RIVM) de nieuwe naamgeving en hanteert deze vanaf nu in het NHG-dossier en de uitgaande berichten.