U bent hier

Aangepast inzet- en testbeleid zorgmedewerkers COVID-19

20 december, 2022

De najaarsgolf van COVID-19 loopt ten einde. De incidentie van respiratoire klachten is tegelijkertijd in het algemeen hoog en zorgt ook voor ziektelast onder zorgmedewerkers. Daarom is het inzet- en testbeleid voor zorgmedewerkers met respiratoire klachten aangepast.

Mondneusmasker bij klachten

Voor zorgmedewerkers met respiratoire klachten wordt gedurende de werkdag het continu gebruik van een mondneusmasker (minimaal chirurgisch type IIR) geadviseerd, ongeacht de eventuele ziekteverwekker, gedurende de periode dat de klachten aanhouden. Dit advies sluit aan bij het recente advies van de LCI.

Testbeleid

Het advies om een coronatest te doen bij klachten passend bij COVID-19 blijft gehandhaafd. Voor zorgmedewerkers is een PCR-test niet meer verplicht, maar kan gebruikgemaakt worden van een antigeensneltest. Bij persisterende klachten wordt geadviseerd om de antigeensneltest de volgende dag te herhalen.

Voor zorgmedewerkers gold tot voor kort het advies om na een risicocontact 10 dagen te werken met PBM en een coronatest te doen. Het advies om nog 10 dagen PBM te gebruiken blijft gehandhaafd, maar het testadvies is vervallen.

Isolatie na positieve testuitslag

Het advies om minimaal 5 dagen in isolatie te gaan na een positieve coronatest blijft gehandhaafd. In bepaalde situaties kan een zorgmedewerker met milde klachten onder voorwaarden werken. Voor het volledige advies en de voorwaarden wordt verwezen naar de LCI-richtlijn COVID-19.