U bent hier

Aanhoudend verhoogde incidentie invasieve infecties groep A streptokokken

15 december, 2022

Sinds maart 2022 worden meer invasieve infecties met groep A streptokokken (iGAS) gemeld dan in voorgaande jaren. Een verhoogde incidentie van deze infecties werd bij alle leeftijden gezien (kinderen, alsmede volwassenen) en houdt nog steeds aan bij jonge kinderen (0-5 jaar).

Wees daarom alert op tekenen van iGAS, bijvoorbeeld bij kinderen met waterpokken of een luchtweginfectie met persisterende koorts of klinische achteruitgang.  

Belangrijkste aandachtspunten

  • Wees alert op symptomen die kunnen wijzen op invasieve groep A streptokokken infectie, bijvoorbeeld bij persisterende koorts of klinische achteruitgang van kinderen met een luchtweginfectie of waterpokken.
  • Behandel infecties die passen bij non-invasieve GAS infecties conform de geldende richtlijnen.

 In 2022 zijn tot nu toe 38 invasieve groep A streptokokkeninfecties bij jonge kinderen (0-5 jaar) gerapporteerd, waarbij 8 kinderen zijn overleden. Kinderartsen melden momenteel dat veel kinderen met iGAS een voorafgaande infectie met waterpokken of een respiratoir virus hadden. Van deze virale infecties is bekend dat zij een porte d’entree kunnen vormen voor iGAS. Daarnaast blijkt dat momenteel vaker pleuraempyeem en STSS (streptokokken-toxischeshocksyndroom) en in iets mindere mate fasciitis necroticans als manifestaties van iGAS voorkomen bij kinderen.

Invasieve infecties met groep A streptokokken

Een invasieve GAS-infectie begint vaak als een onschuldige non-invasieve infectie. Een voorbeeld van een non-invasieve infectie met groep A streptokokken is de bekende faryngotonsillitis (soms gepaard gaand met roodvonk). De meeste van deze non-invasieve infecties verlopen ongecompliceerd. Aangezien, ondanks de huidige toename, het voorkomen van invasieve GAS zeer zeldzaam blijft, is het niet nodig de non-invasieve GAS-infecties meer laagdrempelig te behandelen met antibiotica dan gebruikelijk. Behandel infecties die zouden kunnen passen bij non-invasieve GAS infecties conform de vigerende richtlijnen.

Het is vooral van belang alert te zijn op symptomen die kunnen wijzen op een invasieve GAS-infectie, omdat tijdig insturen en snel behandelen bij dit ziektebeeld cruciaal is. Bij een deel van de kinderen met een invasieve GAS-infectie was deze infectie secundair aan waterpokken of luchtweginfectie, waarbij sprake was van persisterende koorts en/of klinische achteruitgang. Andere voorbeelden van een invasieve GAS-infectie zijn fasciitis necroticans sepsis, het eerder besproken pleuraempyeem, septische artritis/osteomyelitis, meningitis en toxic shock syndroom.

Bron: RIVM

Meer informatie