U bent hier

Handreiking Kwetsbare ouderen thuis geactualiseerd

27 mei, 2021

De handreiking ‘Kwetsbare ouderen thuis, handreiking voor integrale zorg en ondersteuning in de wijk’ is geactualiseerd. De handreiking ondersteunt een goede samenwerking en afstemming tussen de betrokken zorg- en hulpverleners in de wijk, de oudere zelf en mantelzorgers. Dat helpt om mogelijke problemen op tijd te signaleren en de juiste hulp te bieden.

Kern van de handreiking is een 6-stappenplan voor het bieden van persoonsgerichte, proactieve en samenhangende zorg en ondersteuning voor thuiswonende kwetsbare ouderen. Per stap worden instrumenten, werkwijzen en methodieken aangereikt die helpen om afspraken te maken over de invulling van de zorg. In de herziene handreiking zijn nieuwe en vernieuwde instrumenten en werkwijzen toegevoegd. Daarnaast is de handreiking verrijkt met actuele informatie over onder meer mondzorg en dementie.

Download de nieuwe versie van de Handreiking Kwetsbare ouderen thuis op BeterOud.nl. 

Breed draagvlak

De Handreiking Kwetsbare ouderen thuis is samengesteld door 13 landelijke partijen uit het medische, sociale en zorgdomein. Samen zetten zij zich in voor een brede implementatie van integrale zorg aan kwetsbare ouderen zoals beschreven in de handreiking. De deelnemende partijen zijn: NHG, LHV, V&VN, InEen, KNGF, Laego, Patiëntenfederatie Nederland, ZN, VWS, Sociaal Werk Nederland, VNG, KNMP en Actiz.