U bent hier

Monkeypox (MPX) vaccinatie bij hoog-risicogroepen

4 augustus, 2022

De eerste groep die in aanmerking komt voor MPX-vaccinatie zijn mensen die hiv-PrEP gebruiken. Wanneer het vaccineren loopt is het ook mogelijk om mensen die hiv-PrEP gebruiken via de huisarts en mensen die leven met hiv én die een hoog risico op een soa hebben uit te nodigen voor vaccinatie. Als laatste worden ook mensen uitgenodigd die bij de Centra voor Seksuele Gezondheid bekend zijn met een verhoogd risico op soa.

Op enkele plekken in Nederland, waaronder Amsterdam, is de GGD al begonnen met vaccinatie bij hoog-risicogroepen. GGD’en starten met kleine aantal hiv-PrEP-gebruikers die bij hen zelf in zorg zijn om de logistiek te beproeven.

Bekijk ook het NHG-dossier Monkeypox

Huisartsen die hiv-PrEP voorschrijven

Hoewel het NHG, net als de LHV, van mening is dat de (organisatie van de) vaccinatie tegen MPX een taak zou moeten zijn van de GGD, willen wij tóch uw aandacht vragen voor het nieuwsbericht van RIVM, GGD GHOR en SeksHAG.
Hierin wordt uitgelegd hoe PrEP-voorschrijvende huisartsen zich kunnen voorbereiden op het in aanmerking laten komen voor MPX-vaccinatie van hun PrEP-gebruikers.

MPX-vaccinatie voor zorgmedewerkers en gebruik PBM

Laboratoriumpersoneel dat werkt met gekweekt MPX-materiaal wordt (vooraf) gevaccineerd, in alle overige situaties wordt alleen gevaccineerd na een incident (post-exposure profylaxe (PEP)).

Adviezen PBM voor de zorgverlener 

Om besmetting tijdens verlenen van reguliere zorg te voorkomen, wordt het volgende geadviseerd:

  • Bij vermoeden van monkeypox: draag PBM voor druppel- en contactisolatie tijdens lichamelijk onderzoek en het afnemen van swab(s) voor PCR, vanwege een mogelijk risico op besmetting: handschoenen, een schort met lange mouwen, minimaal een chirurgisch mondneusmasker type IIR en een spatbril bij kans op spatten (bijvoorbeeld bij afname van een keelswab). 
  • Bij nieuw ontstane huidlaesies zonder duidelijke oorzaak: draag handschoenen en een mondneusmasker (minimaal type IIR) tijdens het lichamelijk onderzoek om een eventuele hoogrisico-blootstelling (onbeschermd huid-huid contact) te voorkomen. In de praktijk is het een paar keer voorgekomen dat een verdenking op monkeypox pas tijdens het lichamelijk onderzoek van een patiënt naar voren komt. 

Meer adviezen over infectiepreventie/PBM staan in het nieuwsbericht Monkeypox: update 11 juli.

Onbeschermde blootstelling

Wanneer er onverhoopt toch onbeschermde blootstelling is, is in sommige gevallen een PEP MPX-vaccinatie geïndiceerd. De risico’s van blootstelling kunnen ingeschat worden met dit stroomschema 'Inschatting blootstellingsrisico’s' van LCI. Neem bij een onverwachte onbeschermde blootstelling contact op met de lokale GGD om het risico in te schatten en zo nodig een PEP MPX-vaccinatie in te plannen.