U bent hier

NHG: Herijkte kernwaarden en kerntaken doen recht aan het vak

28 januari, 2019

Op 21 januari zijn de herijkte kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg gepresenteerd. Het NHG is blij dat het resultaat tot stand is gekomen met de inbreng van duizenden huisartsen. Hiermee is er een groot draagvlak. Nu is het tijd voor de volgende stap: het vertalen van de herijkte kernwaarden en kerntaken naar de huisartsenpraktijk.

Met de herijking van de waarden en taken geven huisartsen nadrukkelijker aan dat zij de medisch-generalist zijn en dat samenwerken fundamenteel is voor de uitvoering van het vak.  
Rob Dijkstra, bestuursvoorzitter NHG, is vooral erg te spreken over de grote betrokkenheid van huisartsen (in opleiding): “Hieruit blijkt dat er in de achterban een grote consensus bestaat over de kern van het vak. De herijkte kernwaarden en kerntaken zijn daarmee een goede basis voor actualisering van de visie en het beleid voor de toekomst.”  

Bent u benieuwd naar de kernwaarden en kerntaken? Lees het online magazine 

Trots levendig houden 

Dijkstra: “Tijdens de presentatie van de herijkte kernwaarden en kerntaken was er vooral een gevoel van trots en verantwoordelijkheid bij de aanwezige huisartsen. Er ligt nu een taak voor de hele beroepsgroep om deze trots de komende jaren levendig te houden en te gaan werken vanuit de kernwaarden en kerntaken. We gaan per thema te bekijken wat de uitkomsten betekenen voor de huisartsenpraktijk. 

Het NHG gaat onder meer aan de slag met de uitwerking van de kerntaak terminaal palliatieve zorg, waarmee het Standpunt Huisarts en palliatieve zorg wordt geactualiseerd.   

Invulling aan samenwerken 

In de nieuwe kernwaarde gezamenlijk komt het belang van persoonsgerichte zorg tot uitdrukking. Dijkstra: “De huisarts werkt samen met de patiënt om persoonsgerichte zorg te kunnen bieden. Voor het NHG is het een belangrijk aandachtspunt om de huisarts te ondersteunen bij het bereiken en begrijpen van patiënten en het samen beslissen. Binnen het NHG zetten we daarvoor het strategische programma Persoonsgerichte zorg op en bieden we de huisarts praktische tools.” 

Herijken thema’s Toekomstvisie 2022 

In 2012 heeft het NHG in samenwerking met de LHV de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 uitgebracht. Op basis van de herijkte kernwaarden en kerntaken wordt de Toekomstvisie op thema’s herijkt. Dit doet het NHG in samenwerking met LHV, InEen en VPH.  

Achtergrond van dit project 

De herijkte kernwaarden en kerntaken zijn het resultaat van het project ‘Toekomst huisartsenzorg’, een samenwerking tussen acht huisartsenorganisaties (NHG, LHV, InEenVPHuisartsenHetRoerMoetOm, LOVAH, IOH en LHOV). Met grote inzet van de inhoudelijke commissie van huisartsen en op basis van de uitgebreide input van huisartsen uit hele land, zijn de kernwaarden en -taken van de huisartsenzorg geformuleerd. Dit project is op 21 januari afgesloten met een conferentie voor huisartsen op Woudschoten, de plek waar 60 jaar eerder de eerste kernwaarden van de huisartsenzorg zijn opgesteld.

 

 

Meer informatie

Huisartsen stellen samen vast: dit is waar we voor staan