U bent hier

Contributie 2021

Bij het NHG wordt uw contributie berekend op basis van uw jaarlijks bruto inkomen. Onder 'bruto inkomen' wordt verstaan alle inkomsten, die betrekking hebben op de uitoefening van het huisartsen vak.

Voor zelfstandige huisartsen geldt dat de inkomsten bestaan uit de praktijkomzet minus praktijkkosten (dus winst uit onderneming). Voor artsen in dienstverband geldt het bruto jaarinkomen minus beroepskosten. Het gaat dus niet om het belastbaar inkomen.

Inkomsten uit een (tijdelijke) arbeidsongeschiktheids- en/of zwangerschapsuitkering of een ziektewet uitkering vallen onder inkomsten voor zover dit betrekking heeft op de huisartsenaanstelling.

 

Contributie 2021

Praktiserend huisarts-lid

  Categorie 1: tot € 20.000,-€ 324
  Categorie 2: € 20.000,- tot € 35.000€ 529
  Categorie 3: € 35.000,- tot € 50.000€ 690
  Categorie 4: € 50.000,- tot € 100.000€ 850
  Categorie 5: € 100.000 en hoger€ 918
Huisarts-partner - bestaande leden€ 171
Huisarts-partner - nieuwe leden25% korting op het reguliere lidmaatschapstarief*
Aios-lid (niet SBOH)€ 98

Overige leden

Rustende huisarts/ex-huisarts€ 135
Buitengewoon lidmaatschap (b.v. personen met een beroepsmatige binding of affiniteit met het NHG)€ 365
Starters (bekijk de voorwaarden van het starterstarief)€ 299

* Dit tarief geldt voor alle nieuwe partnerlidmaatschappen die zijn gestart na 01-01-2018. Leden die al een partnerlidmaatschap hebben, blijven het oude contributiebedrag betalen.