U bent hier

NHG-Bureau

Bij het NHG-bureau zijn ongeveer 130 medewerkers in dienst, merendeels in een parttime aanstelling. Ongeveer de helft van de medewerkers is praktiserend huisarts.

De inhoudelijke kern van het bureau wordt gevormd door de twee wetenschappelijke afdelingen: Richtlijnontwikkeling & Wetenschap en Implementatie. De medewerkers van deze afdelingen, voornamelijk (huis)artsen, medisch informatiekundigen, gedragswetenschappers en epidemiologen, worden ondersteund door een secretariaat.

Daarnaast kent het NHG nog een afdeling Beleid en een drietal ondersteunende afdelingen: Financiële zaken / Planning, Advies en Controle, Personeel, Organisatie en Opleiding en Marketing & Communicatie.

Ook de tijdschrift Huisarts en Wetenschap en het Tijdschrift voor praktijkondersteuning zijn bij het NHG-Bureau ondergebracht.

 

Visie NHG-bureau

De visie van het NHG-bureau luidt als volgt:

  • Wij zorgen ervoor dat de huisarts over de meest actuele huisartsgeneeskundige kennis kan beschikken om de beste zorg voor de patiënten te leveren.
  • Wij helpen de huisarts om inhoudelijke standpunten in te nemen door actief in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in de huisartsenzorg.
  • Wij bieden de huisarts de optimale ondersteuning voor het toepassen van kennis en vaardigheden in de praktijk en zoeken steeds naar mogelijkheden om deze te verbeteren. Dit doen we door onze producten en diensten te evalueren en nieuwe te ontwikkelen.
  • Wij zijn een lerende organisatie. Het NHG bureau past zich voortdurend aan de veranderende behoeften van de leden aan.

 

Contactpersonen directie:

Mw. Olga Wieman, directiesecretaresse
Mw. Türkan Göktekin, directiesecretaresse
tel. 088 - 5065500 
e-mail directie@nhg.org

Organogram