U bent hier

Dementie

Cluster: 
P. Psychische problemen
Status: 
Actueel - 2020

 M21

 

Deze NHG-Standaard zit in een nieuwe jas.

U vindt deze richtlijn op onze nieuwe website NHG-Standaarden en behandelrichtlijnen (bèta). Op deze pagina vindt u nog wel de samenvatting en volledige tekst van deze standaard, te downloaden als pdf.

U bent van harte welkom om ons weten wat u van de nieuwe vormgeving en indeling vindt. Daarvoor bevat de nieuwe website een feedback-knop.

Kernboodschappen

  • Weeg bij signalen van dementie samen met de patiënt en mantelzorger de voor- en nadelen af om wel of geen dementiediagnostiek op te starten.
  • Het stellen van de diagnose dementie is mogelijk in de huisartsenpraktijk, zo nodig in samenwerking met andere zorgverleners.
  • Verwijsindicaties voor diagnostiek zijn onder andere aanwijzingen voor een bijzondere vorm van dementie anders dan de ziekte van Alzheimer of vasculaire dementie, of jonge leeftijd.
  • Overweeg de Rowland Universal Dementia Assessment Scale (RUDAS) ;af te nemen bij laaggeletterden, al dan niet met een niet-westerse migratieachtergrond, indien afname van de Mini-Mental State Examination (MMSE) en de Kloktekentest bij hen niet mogelijk is.
  • Laboratoriumonderzoek naar reversibele oorzaken van dementie is niet geïndiceerd.
  • Routinematig beeldvormend onderzoek wordt niet aanbevolen. Het risico op het missen van een behandelbare oorzaak is zeer klein als er geen aanwijzingen zijn voor een andere oorzaak van de geheugenklachten dan dementie.
  • Cholinesteraseremmers en memantine zijn weinig effectief en daarom wordt voorschrijven door de huisarts niet aanbevolen.
  • Bij probleemgedrag bij dementie staan probleemanalyse en niet-medicamenteuze interventies voorop. Overweeg hiervoor laagdrempelig een specialist ouderengeneeskunde of ouderenpsychiater te consulteren.
  • Vragen naar de ‘volhoudtijd’ is een snelle en valide manier om de mate van belasting van de mantelzorger in te schatten.