U bent hier

Hoofdtrauma

Cluster: 
N. Zenuwstelsel
Status: 
Actueel - 2015

M105

Hoofdtrauma M105 (februari 2015)

Richtlijnen diagnostiekNaar de tekst van de NHG-Standaard

Bij sterk verhoogd risico op intracranieel letsel (zie stroomdiagrammen): ambulance met U1-indicatie. Wanneer de huisarts de patiënt als eerste onderzoekt: start met ABCDE-beoordeling.

(Hetero)anamneseNaar de tekst van de NHG-Standaard

Vraag naar:

 • aard en toedracht van het trauma;
 • duur van (voorbijgaand) bewustzijnsverlies en retro- en/of anterograde amnesie (betrouwbaar te beoordelen bij kinderen van 6 jaar en ouder), verandering gedrag;
 • hoofdpijn (duur, ernst);
 • braken (tijdstip, frequentie);
 • zichtbaar letsel aan het hoofd of overige letsels;
 • geneesmiddelengebruik: anticoagulantia, anti-epileptica, sedativa, antidiabetica;
 • stollingsafwijkingen in de voorgeschiedenis;
 • (vermoeden van) alcohol- en/of drugsintoxicatie;
 • aanwijzingen voor mogelijke kindermishandeling (zie ook Meldcode Kindermishandeling);
 • sociale context (alleenwonend, verzorging aanwezig, toezicht mogelijk).

Lichamelijk onderzoekNaar de tekst van de NHG-Standaard

Onderzoek:

 • het bewustzijn (EMV-score);
 • neurologisch onderzoek: pupilgrootte, lichtreacties, oogbewegingen, mimiek, kracht, sensibiliteit, reflexen (let op links-rechtsverschil);
 • de schedel op aanwijzingen voor een (schedelbasis)fractuur; let bij jonge kinderen op een gespannen of volle fontanel (zie stroomdiagrammen);
 • hematoom schedel (occipitaal, temporaal, pariëtaal; exclusief het aangezicht);
 • bij vermoeden van kindermishandeling of onduidelijke toedracht: het gehele lichaam.

EvaluatieNaar de tekst van de NHG-Standaard

Zie de stroomdiagrammen voor inschatting van het risico op intracranieel letsel bij patiënten (< 16 jaar en ≥ 16 jaar) en het bijpassende beleid.

Richtlijnen beleidNaar de tekst van de NHG-Standaard

 • Bij sterk verhoogd risico op intracranieel letsel: verwijs met spoed naar (kinder)neuroloog, kinderarts of SEH.
 • Bij verhoogd risico op intracranieel letsel: verwijs of consulteer (kinder)neuroloog of kinderarts.
 • In alle andere gevallen: algemene adviezen en voorlichting en (bij een of twee risicofactoren) een wekadvies.

Algemene adviezen en voorlichtingNaar de tekst van de NHG-Standaard

Leg uit dat in de eerste dagen of weken klachten kunnen optreden die meestal spontaan afnemen zoals: hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid, nekpijn, wazig zien, geheugen- en concentratieproblemen, slaperigheid, sneller geïrriteerd zijn en overgevoeligheid voor licht en geluid.

Geef de volgende adviezen:

 • voer de eerste dagen de lichamelijke activiteiten geleidelijk op, op geleide van de klachten; rust nemen is goed, maar ontraad volledige bedrust;
 • beperk bij klachten televisie kijken en werken (of spelen) achter de computer de eerste dagen;
 • vermijd alcohol en sporten met risico op recidief letsel.

Geef een wekadvies aan alle patiënten met een of twee risicofactoren voor intracranieel letsel (zie stroomdiagrammen): controleer de eerste 24 uur na het trauma of de patiënt wakker is of goed wakker gemaakt kan worden; doe dit elk uur gedurende de eerste 6 uur en daarna iedere 2 uur. Geef de schriftelijke instructie wekadvies mee (zie www.nhg.org of www.thuisarts.nl).

Controles en verwijzingNaar de tekst van de NHG-Standaard

Instrueer de patiënt of ouders/verzorgers in de volgende gevallen direct contact op te nemen:

 • bij sufheid of verandering van gedrag of niet-adequate reactie bij wekken;
 • bij verslechtering in de eerste dagen of weken na hoofdtrauma, zoals forse toename van hoofdpijn, herhaaldelijk braken en/of verwardheid.

Zie de stroomdiagrammen voor verwijscriteria.

(Klik voor groot formaat)