U bent hier

NHG-Standaarden

De NHG-Standaarden geven richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van veel aandoeningen die in de huisartsenpraktijk voorkomen. Het gaat daarbij om een bundeling van wetenschappelijk onderbouwde adviezen om de kwaliteit van het medisch handelen te verbeteren.

Elke NHG-Standaard richt zich op een bepaalde aandoening (zoals astma), klacht (zoals maagklachten) of risicofactor (zoals hoge bloeddruk) en doet duidelijke uitspraken over wat adequaat medisch handelen is.
Alle standaarden worden gepubliceerd in het vakblad Huisarts en Wetenschap.

Disclaimer NHG-Standaarden

De NHG-Standaarden geven richtlijnen voor het handelen van de huisarts. De huisarts stelt waar mogelijk zijn beleid vast in samenspraak met de patiënt, met inachtneming van diens specifieke omstandigheden en met erkenning van diens eigen verantwoordelijkheid. Afweging van de relevante factoren in de concrete situatie kan soms beredeneerd afwijken van het in de NHG-Standaarden beschreven beleid kunnen rechtvaardigen.

Raadpleeg de Disclaimer.

Overzicht NHG-Standaarden

Nieuwe omgeving voor NHG-Standaarden

Snel gericht de juiste informatie vinden, op alle apparaten toegankelijk en andere extra’s. Bekijk de NHG-Standaarden in de bèta-versie van de nieuwe website NHG-Standaarden en behandelrichtlijnen.

Vervallen NHG-Standaarden

Handleiding ontwikkelen van NHG-Standaarden

NHG-Standaarden worden ontwikkeld volgens vaststaande stappen. De 'Handleiding ontwikkelen van NHG-Standaarden' beschrijft de manier waarop NHG-Standaarden tot stand komen.  (pdf)

Video: Hoe komt een NHG-Standaard tot stand

Niet direct beeld? Vernieuw de pagina (PC: F5 of Mac: Appeltje-R).

Zoekstrategieën

Het zoeken naar de onderbouwende literatuur voor een NHG-Standaard valt uiteen in twee delen: er is een algemene zoekverantwoording die voor alle standaarden geldt en een specifieke zoekstrategie die voor de onderhavige standaard is gebruikt. Er is een overzicht beschikbaar van van de beschikbare speficieke zoekstrategieën.

Lacunes huisartsgeneeskundig handelen

Voor de onderbouwing van de standaarden wordt geput uit de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Het blijkt echter dat onderbouwend onderzoek soms ontbreekt of ontoereikend is. Lees verder voor meer toelichting.

Meepraten over de richtlijnen in de NHG-Standaarden?

Het NHG organiseert al geruime tijd focusgroepbijeenkomsten om huisartsen meer te betrekken bij de ontwikkeling en implementatie van de NHG-Standaarden. In deze focusgroepen wordt de conceptversie van een nieuwe of herziene Standaard besproken met tien tot twaalf collega’s. Mogelijke knelpunten en implementatie-oplossingen komen aan bod. De conclusies uit de focusgroep worden meegenomen in de uiteindelijke versie van de NHG-Standaard en in de implementatieproducten van het NHG. Zou u het leuk vinden om deel te nemen aan deze focusgroepen? Geef uw e-mail adres door aan het NHG, dan ontvangt u 1-2 x per jaar een uitnodiging voor een focusgroep van een van de NHG-Standaarden.

Contact

Heef u inhoudelijke vragen over een of meerdere NHG-Standaarden dan kunt u contact opnemen met de afdeling Richtlijnontwikkeling via renw@nhg.org.