U bent hier

Leidraad voor het proces en uniform vastleggen van advance care planning (ACP)

Het doel van deze leidraad is het ondersteunen van zorgverleners bij het uitvoeren van advance care planning (ACP), ook wel proactieve zorgplanning genoemd, ten tijde van de COVID-19-pandemie.

De leidraad voor het proces en uniform vastleggen van proactieve zorgplanning (advance care planning, PDF) biedt een overzicht van de stappen die in het proces van proactieve zorgplanning (ACP) doorlopen worden. Deze bevat links naar eerder ontwikkelde algemene én COVID-specifieke leidraden voor: 

  • het identificeren van mensen met een kwetsbare gezondheid; en
  • voor het aangaan van gesprekken over persoonlijke doelen, voorkeuren en beperkingen, en de medische haalbaarheid ervan.

Nieuw format voor vastlegggen behandelwensen en -grenzen

Nieuw ontwikkeld is het breed gedragen digitale format voor het uniform vastleggen en herkenbaar overdragen van vastgestelde behandelwensen en –grenzen. Hiermee kan ook in urgente situaties zoals de COVID-19-pandemie de juiste zorg op de juiste plek geboden worden.

Het belang van proactieve zorgplanning en goede overdracht beperkt zich niet tot deze COVID-19-pandemie. Het ontwikkelde ACP-format is ook geschikt voor gebruik in tijden van reguliere zorg.