U bent hier

NHG-Behandelrichtlijn Tekenbeet en erythema migrans

Kernboodschappen

  • De kans op de ziekte van Lyme na een tekenbeet is 2 tot 3% en als er ziekte optreedt, is dit in het overgrote deel een erythema migrans.
  • Verwijder een teek zo snel mogelijk door deze met een pincet (met smal uiteinde) of tekentang bij de kop te pakken (zo dicht mogelijk bij de huid) en loodrecht voorzichtig uit de huid te trekken.
  • Overdracht van de Borrelia burgdorferi van teek op mens kan snel na de beet plaatsvinden, maar de kans op overdracht neemt toe na hechting > 36 tot 48 uur.
  • Een typische erythema migrans betreft een erytheem met centrale verbleking, maar kan zich ook manifesteren als diffuus erythemateus of met centraal juist een uitgesprokener erytheem.
  • Stel klinisch de diagnose erythema migrans bij een centrifugaal zich uitbreidend erytheem > 5 cm, afhankelijk van de efflorescentie en (het vermoeden van) een tekenbeet. De grens van 5 cm is van minder belang dan het uitbreiden van het erytheem. Behandel een erythema migrans met antibiotica.
  • Serologisch onderzoek is niet zinvol bij een tekenbeet of erythema migrans.
  • Als een teek korter dan 24 uur op de huid heeft gezeten, wordt antibioticumprofylaxe niet geadviseerd.
  • Bespreek met de patiënt de mogelijkheid van oplettend afwachten of antibioticumprofylaxe wanneer de teek langer dan 24 uur op de huid heeft gezeten. Antibioticumprofylaxe is alleen effectief als het binnen 72 uur na verwijderen van de teek op de huid gegeven wordt.

 

Versiedatum: april 2017