U bent hier

Vereniging

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen. Het hoogste besluitvormend orgaan van de vereniging is de Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV komt twee keer per jaar bij elkaar.

Daarnaast kent het NHG een Verenigingsraad, een adviesorgaan voor de Raad van Bestuur. Dit orgaan heeft een zwaarwegende adviserende rol over het inhoudelijk te voeren beleid van het bureau en daarmee de vereniging.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van het NHG stelt de missie, ambities, strategie en waarden en normen van het NHG vast. Daarnaast nemen de leden van de Raad van Bestuur besluiten binnen de centrale kaders van de bedrijfsvoering en over alle onderwerpen die de statutaire doelstelling van het NHG ten uitvoer brengen. De Raad van Bestuur legt over de prestaties van het NHG verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur geeft samen met de MT-leden dagelijks leiding aan de organisatie.

De Raad van Bestuur bestaat uit twee leden. De voorzitter is drs. ir. W.M. (Wendy) Borneman. De werving en selectieprocedure voor het lid Raad van Bestuur wordt binnenkort gestart. De Raad van Bestuur wordt bijgestaan door de secretaris Raad van Bestuur mr. G.M. (George) Sugirtharajah.

Voorzitter Raad van Bestuur

Mevrouw drs. ir. W.M. (Wendy) Borneman

Contact

De Raad van Bestuur is bereikbaar via het secretariaat Raad van Bestuur: Mw. Olga Wieman, directiesecretaresse en Mw. Türkan Göktekin, directiesecretaresse. Tel. 088 - 5065500 en per e-mail directie@nhg.org.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van het NHG houdt toezicht op het algemeen beleid dat de Raad van Bestuur voert. Onze Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen en is een onafhankelijk orgaan. De leden hebben een brede achtergrond. Zo hebben ze bijvoorbeeld bestuurlijke expertise of ervaring in het bedrijfsleven of de zorg. Hierdoor kunnen zij hun taak adequaat invullen. De leden van de Raad van Toezicht zijn: 

  • Mevrouw Prof. dr. H.E. van der Horst (voorzitter);
  • Mevrouw drs. P.L.M.L. Gruijters;
  • De heer Prof. dr. P.P. Groenewegen;
  • De heer drs. R.J.X. Wanders.
  • Vacature

De Raad van Toezicht wordt bijgestaan door de secretaris Raad van Toezicht mr. G.M. (George) Sugirtharajah.

Contact

De Raad van Toezicht is bereikbaar via zijn secreatis: telefonisch 088 - 5065500 en per e-mail G.Sugirtharajah@nhg.org

Documentatie