U bent hier

Thuisarts.nl

Thuisarts.nl is er voor alle patiënten, gezond of ziek. Maar vooral is Thuisarts.nl bedoeld als ondersteuning van de voorlichting in de huisartsenpraktijk en bij de medisch specialist. Het ondersteunt de patiënt bij het nemen van zelfregie als het gaat om medische vragen voor, tijdens of na het consult en zorgt voor een betere voorbereiding voor contact met de huisarts. Tijdens het contact met de huisarts is er daardoor meer ruimte voor verdieping en verbinding.

Thuisarts.nl is een onafhankelijke publiekswebsite met betrouwbare en toegankelijke informatie over gezondheid en ziekte, gemaakt door huisartsen en medisch specialisten. De informatie is vanuit patiëntenperspectief en in eenvoudige taal (B1-niveau) geschreven en gemakkelijk toegankelijk. De site voldoet aan het waarmerk Drempelvrij voor mensen met een beperking.

Hoe is Thuisarts.nl ontstaan? 

Bijna 10 jaar geleden ontstond Thuisarts.nl als online variant van de NHG-patiëntenbrieven en -patiëntenfolders. Het bezoekersaantal begon bescheiden, maar steeg snel en gestaag. In 2020 is Thuisarts 65 miljoen keer geraadpleegd. 

Oorspronkelijk is Thuisarts bedoeld als ondersteuning voor de huisarts bij het geven van de informatie aan de patiënt; voor, tijdens en na het consult bijvoorbeeld via de assistente tijdens een telefonisch advies, als voorbereiding voor de patiënt voor een consult, in de spreekkamer tijdens een consult of na een consult door informatie aan de patiënt mee te kunnen geven over hun aandoening, de behandeling en andere adviezen.

Waar staat Thuisarts.nl nu? 

Inmiddels is Thuisarts.nl doorgegroeid naar gemiddeld ruim 5,5 miljoen bezoekers per maand en 65 miljoen bezoeken per jaar. Uit onderzoek blijkt bovendien dat sinds de komst van Thuisarts.nl het aantal telefonische en kortdurende consulten bij de huisarts gedaald is met 12 procent. 

Thuisarts.nl is ontstaan vanuit het NHG als patiëntenversie van de NHG-richtlijnen. Sinds 2018 bevat Thuisarts.nl ook informatie over behandelingen in het ziekenhuis op basis van richtlijnen van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de Patiëntenfederatie Nederland (PFN). Ook is er informatie over de meest voorkomende psychische aandoeningen in samenwerking met AKWA GGZ. 

Het NHG werkt continu aan de verbetering en doorontwikkeling van Thuisarts.nl: 

 • Meer informatie over medisch-specialistische zorg en over ggz-onderwerpen. 
 • Meer keuzehulpen en meer visuele ondersteuning zoals films en afbeeldingen. 
 • We houden de website technisch up-to-date en zorgen dat het altijd voldoet aan de (strenge) eisen voor toegankelijkheid van websites. 
 • We onderzoeken hoe Thuisarts.nl kan doorgroeien door in kaart te brengen waar zorggebruikers en huisartsen behoefte aan hebben en toetsen de beoogde effecten met behulp van pilots.  
  • Pilot chatbot
   In een pilot is gekeken naar de toegevoegde waarde van een chatbot (‘digitale Thuisarts-assistent’) op Thuisarts.nl. Deze pilot is beëindigd en wordt vooralsnog niet voortgezet omdat in de huidige pilotsetting de toegevoegde waarde van een chatbot niet opweegt tegen de kosten.
  • Pilot GPinfo
   Pinfo.nl is gelanceerd op 22 september 2020 en betreft een pilot waarin circa 35 medische en niet-medische onderwerpen worden aangeboden in het Engels. Via vragenlijsten en interviews hebben we meer inzicht gekregen in de waardering en mogelijke impact van GPinfo.nl.  

Doorgroeirichtingen focussen op het versterken van Thuisarts.nl als merk, het toevoegen van interactieve functionaliteiten of koppelingen, specifieke doelgroepen zoals Engelstaligen, jongeren, minder-taalvaardigen, en het verbreden van informatie op Thuisarts.nl met informatie gebaseerd op de richtlijnen van andere beroepsgroepen in de zorg. 

Wist u dat?

Thuisarts.nl bevat nu 1.250 teksten. Tweederde daarvan heeft betrekking op de eerste lijn, bijna 30% op de tweede lijn en andere specialistische informatie en 10% op de kwaliteitsrichtlijnen van de GGZ. In 2020 zijn er 187 onderwerpen toegevoegd en zijn 400 teksten herzien. Ook het aantal informatieve video’s is toegenomen: in totaal zijn er ruim 200 video's. Ook zijn er diverse keuzetabellen toegevoegd, en worden er dit jaar nog meer opgenomen. De informatie is gebaseerd op betrouwbare, wetenschappelijk onderbouwde kwaliteitsrichtlijnen.