U bent hier

Indicatoren

Het NHG heeft indicatoren voor het medisch handelen geformuleerd. Het gaat hier om de indicatoren die worden berekend op basis van patiëntgegevens die zijn geregistreerd in het EPD bij de huisarts.

De beschrijving van de indicatoren heeft plaats gevonden in het kader van het project Uniforme Rapportage. Dit project is uitgevoerd door het NHG met subsidie van het Ministerie van VWS. Hoewel het project per 31 december 2008 is beëindigd, zal het NHG ook in de toekomst de geformuleerde indicatoren blijven beheren en zo nodig aanpassen.

Indicatorensets

Voor de volgende onderwerpen zijn nu indicatorensets beschreven:

 • Astma bij volwassenen
 • Astma bij kinderen
 • COPD
 • CVRM
  • bij patiënten met bekende Hart- en Vaatziekten (HVZ)
  • bij patiënten met verhoogd risisico (hypertensie of hypercholesterolemie)
 • Diabetes mellitus type 2
 • (mogelijk) Chronische Nierschade
 • Hartfalen
 • GGZ (depressie en angststoornissen)
 • Preventie (influenza en screening op baarmoederhalskanker)
 • Prescriptie
 • Stoppen met Roken

Downloaden

Nadere informatie over indicatoren is uitgesplitst naar twee doelgroepen: inhoudelijk geïnteresseerden en technisch geïnteresseerden. Voor de onderwerpen preventie, prescriptie en GGZ treft u dezelfde informatie op beide pagina's.

Voor huisartsen, zorgverleners, beleidmedewerkers

Hier vindt u informatie over:

 • de verschillende indicatorensets (omschrijvingen)
 • toelichtingen bij de indicatorenper set
 • algemene toelichting bij indicatoren
 • de samenvatting van de procedure ontwikkeling en beheer van indicatoren (NHG)
 • afspraken over de samenstelling van de indicatoren voor de InEen Benchmark
 • rapport over het gebruik van indicatoren voor keuze-informatie en zorginkoop (NHG)

Voor ontwikkelaars, softwarehuizen

Op de volgende pagina vindt u informatie over:

 • de verschillende indicatorensets (specificaties)
 • toelichting bij diverse berekeningen
 • specificaties export gegevens

Onderhoud en beheer van indicatoren

Voor een aantal eerder beschreven en vastgestelde indicatorensets en voor het uitspoelformaat zijn inmiddels nieuwe versies ontwikkeld. In de meeste gevallen betreft het geen ingrijpende veranderingen maar kleine aanpassingen of verduidelijkingen, vooral op basis van commentaar van gebruikers: softwareleveranciers, huisartsen of zorggroepen.

Algemeen geldt dat voor de indicatorensets hooguit twee keer per jaar een nieuwe versie zal worden gepubliceerd en dat het NHG er naar streeft om nieuwe versies van indicatorensets gecombineerd te publiceren. Het doel van nieuwe versies is primair om er voor te zorgen dat de beschrijvingen aansluiten op de praktijk en om onduidelijkheden te corrigeren. Pas op langere termijn kan op basis van ervaring met het gebruik van indicatoren besloten worden tot een inhoudelijke of meer ingrijpende revisie.

Implementatie

Het is wenselijk dat een nieuwe versie vier maanden na publicatie is ingevoerd zodat voorkomen wordt dat er in den lande verschillende werkwijzen en berekeningen ontstaan tussen HIS’en, huisartsen en zorggroepen.

Contact

Indien u vragen of opmerkingen hebt over de indicatorensets of het uitspoelformaat, dan kunt u contact opnemen met het NHG,

Margriet Bouma, teamleider sectie OKE, m.bouma@nhg.org

Tjeerd van Althuis, teamleider sectie automatisering, t.vanalthuis@nhg.org.